تاریخ : 1400/09/16 || بازدید : 2189


متخصص چشم لنز طبی و لنز رنگی

بهداشت پلکپلـک از لحـاظ آناتومیکـی توسـط بینـی، گونه هـا و ابروهـا احاطـه شـده اسـت. معنـی آن ایـن اسـت کـه بـا شستشـوی معمـول روزانـه، پلکها بـه آسـانی تمیـز نمیشـوند. خصوصا دسترسـی بـه لبـه پلـک و ریشـه مژهها آسـان نیسـت. محیط اشـکی سـطح چشـم، پلکهـا و ترشـحات پروتئینی,چربـی آنهـا، محیـط مناسـبی بـرای رشـد میکـروب اسـت. البتـه لبـه پلـک فلـور میکروبی خـودش را دارد کـه مانند دیگـر مناطق بـدن کارکرد دفاعـی نیـز دارد امـا تجمـع پوسـته روی مژه هـا, محیـط کار آلـوده، لـوازم آرایش نامرغـوب،مصرف داروهایـی مانند آکوتان، انتقال دسـتی میکـروب به لبه پلـک و... موجـب التهـاب و عفونـت لبه پلـک و ملتحمه میشـوند.گرما به طور موثری خروج ترشحات از غدد میبومین را افزایش میدهد. به کار بردن کمپرس گرم روی پلک و غدد میبومین منجر به آبکی شدن ترشحات سخت و غیر طبیعی میبومین میشود. این ترشحات در حالت طبیعی در دمای 32 تا 40 درجه ذوب میشوند اما در افرادی که به نقص عملکرد غدد میبومین مبتال هستند، حداقل دمای ذوب 35 درجه میشود که ممکن است از دمای معمول لبه پلک انسان بیشتر باشد و به همین دلیل کمپرس گرم برای این بیماران ضرورت مییابد.
برای گرم کردن میتوان از یک سنگ صاف داغ شده در آب،تخم مرغ درسته در آب داغ شده، پشت قاشق چایخوری که به طور متناوب با آب داغ گرم میشود، بخش داخلی انگشتان نشانه که به طور متناوب در مجاورت لیوان آب داغ گرم میشود و یا پک کمپرس کوچک داروخانهای استفاده کرد.
چربیهای تغییر یافته میبومین به هر روش با گرم کردن ذوب میشوند اما با به کار بستن یک روش استاندارد از نظر مدت زمان،درجه حرارت و با تبعیت بلند مدت و مستمر، بهتر میتوان نتیجه گرفت. مددجو یک حوله، گاز یا پنبه تمیز گرم یا آغشته به آب گرم را روی چشم خود و متمایل به لبه پلکها نگه میدارد و زمانی که حوله سرد شد، آن را مجدد گرم میکند و روی چشم میگذارد. حوله، گاز یا پنبه مورد استفاده بایستی تعویض شود. این کار دو تا چهار بار در طول روز در مرحله حاد (به عنوان مثال برای درمان و تسکین گلمژه) انجام میشود و سپس بتدریج دفعات کاهش داده میشود به سمت ریشه مژهها حرکت میدهیم اگر از تخم مرغ گرم، سنگ گرم یا قاشق فلزی گرم استفاده کنیم میتوان تا حدودی عمل کمپرس و ماساژ را ترکیب نمود.
اخیرا برای پلک زدن فعال و محکم نیز نقش مشابهی برای سیال شدن و جریان ترشحات چربی لبه پلک مورد توجه قرار گرفته است. یک رژیم بهداشتی پلک زدن فعال و کامل 4 بار در روز و هر بار 20 مرتبه برای افرادی که کار چشمی زیاد دارند، قابل توصیه است.


شستشو، خصوصا برای درمان التهاب در سمت قدامی پلک که همراه با پوسته ریزی یا تجمع میکروبی در ریشه و اطراف مژهها ست، اهمیت دارد. در التهاب لبه خلفی پلک نیز انسداد دهانه غدد و تجمع ترشحات را داریم و شستشوی لبه پلک به دنبال کمپرس گرم و ماساژ، به برداشتن ترشحات تغییر ماهیت داده غدد میبومین و زدودن میکروبهایی که فلور طبیعی را تغییر دادهاند کمک میکند و حلقه بهداشتی را تکمیل میکند.
شستشوی لبه پلک را میتوان به تی کشیدن لبه تشبیه نمود؛ در بسیاری موارد وقتی به افراد گفته میشود پلک را بشویند به لبه پلک و ریشه مژه ها نمیرسند! این کار را باید با دقت و حوصله و با تماس کافی با لبه پلک انجام داد.
یک پد، پنبه تمیز یا گوش پاک کن را با آب گرم یا شامپو بچه خیلی رقیق شده (10 قطره شامپو بچه داخل یک استکان آب) آغشته کنید سپس لبه پلک و مژهها را با حرکت رفت و برگشت بشویید.این کار برای زمانی که چشم بتازگی عمل شده است یا اینکه چند ساعت بعد قرار است عمل شود مناسب نیست
و موجب تحریک منطقه عمل و التهاب بیشتر میشود. اسکراب لبه پلک فوقانی خصوصا دشوارتر است؛ جلوی آینه بهتر میتوان به لبه پلک و ریشه مژهها رسید. محلولهای تجاری شستشوی لبه پلک مانند Eyesol نیز وجود دارند و به دلیل استفاده راحتتر ممکن است نسبت به روشهای قدیمی ترجیح داده شوند. این محلولها تحریکات کمتری روی چشم ایجاد میکنند و مدعی تاثیرات اختصاصی درمانی برای مواردی مانند آلودگی انگلی دمودکس هستند.کمپرس، ماساژ و شستشو در ابتدا روزانه، سپس یک روز درمیان و در ادامه به صورت هفتگی توصیه میشود. 5 دقیقه، زمان موثر حداقل برای هر یک از سه مرحله است.
در مواردی که پلکها به دلیل مختلف متورم شده اند(پس از اعمال جراحی چشم و با بروز گلمژه یا بلفاریت حاد)، میتوان از کمپرس سرد استفاده کرد. کمپرس سرد با انقباض عروق، موجب کاهش ورم پلکها میشود. میتوان از یک میوه منجمد، کیسه یخ خرد شده یا کمپرسهای سرد آماده برای این منظور استفاده کرد.همچنین میتوان داخل کیسه فریزر آب سرد ریخت یا یخ انداخت و روی چشم گذاشت. یخ خرد شده معموال قابل تحملتر است.مرکز تخصصی چشم دانیال 
برطرف کردن عیوب انکساری ( لیزیک، لازک .PRK)
جراحی مدرن آب مروارید
اصلاح نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم
تجویز و ساخت عینک و لنز زیر نظر پزشک با دستگاه کامپیوتری
نماینده رسمی لنزهای سولوتیکا از شرکت دامون طب در ایران
نماینده رسمی لنزهای بلا از دامون طب در ایران
نماینده رسمی لنزهای طبی ایراپتیکس و بوش اند لومب
نماینده رسمی لنزهای  رنگی ایراپتیکس ، سولکو ، دسیو ،آنستازیا
نماینده رسمی برترین عینک های اروپایی و آمریکایی
نماینده رسمی برترین عدسی های دنیاانواع لنز

آخرين محصولات
فشارخون چشم
فشارخون چشم
سوراخ شبکیه
سوراخ شبکیه
دیابت چشم
دیابت چشم
جرقه چشم
جرقه چشم
تنبلی چشم
تنبلی چشم
پرش پلک
پرش پلک
آلرژی های چشم
آلرژی های چشم
تبخال چشم
تبخال چشم
زونا
زونا
قرمزی چشم
قرمزی چشم

مقالات تخصصی چشم پزشکی

سوزش چشم

سوزش چشم می توانند علل مختلفی از جمله ساده و پیچیده داشته باشند و احساس سوزش می تواند ...

بیشتر بخوانید

انواع لنزهای تماسی

لنزها بر حسب جنس، فاصله زماني براي تعويض و قابليت خوابيدن با لنز در شب تقسيم بندي مي شوند.

بیشتر بخوانید

تاثیرات آلودگی هوا بر چشم و پوست

آیا شدنی است، چشم‌های حساس را در هوای آلوده‌ بدون این‌که صدمه‌ای به آنها وارد شود، تمیز و سالم نگه داشت؟

بیشتر بخوانید

مقالات تخصصی انواع لنز و چشم پزشکی

بهترین برند های لنز در دنیا

سوالات متداول و تخصصی لنز

سوالات متداول درباره لنز رنگی، لنز طبی و چشم
جواب: در هر دو این جراحی ها از لیزر برای برداشتن لایه هایی از روی قرنیه استفاده می شود. در لازک این لایه برداری فقط در ناحیه خارجی قرنیه انجام می شود به همین دلیل بعضی از مشکلات در لایه برداری عمل لیزیک ایجاد می شود کمتر بوده اما دوره بهبودی طولانی تر بوده و درد بیشتری هم بعد از جراحی دارد.
جواب: در روش فمتو با استفاده از دستگاه لیزر فمتو سکند قطر کمتری از سطح قرنیه نسبت به لیزیک برداشته می شود و پس از ایجاد بی حسی با قطره چشم فمتو لیزر به قرنیه چشم تابانده می شود و برشی نازکی در سطح قرنیه ایجاد می کند. لایه برش خورده بعد از عمل به جای خود برگردانده می شود تا به عنوان پانسمان طبیعی از بافت جراحی شده محافظت می کند و احتیاجی به بخیه ندارد.
پاسخ: خود عمل چشم غیر از ریکاوری و یا کارهای قبل از عمل معمولا ده دقیقه طول می کشد و بیهوشی کامل ندارد و در اکثر مواقع حتی با قطره چشمی بی حس می کنند
جواب : آب مروارید به کدورت عدسی طبیعی چشم که در عنبیه قرار دارد گفته می شود و زمانی که بخش بزرگی از عدسی کدر می شود و بینایی طرف تا 50 درصد کاهش پیدا می کند باید عمل شود
در حال پاسخ: 1-حداقل سن 18 سال باشد 2- ثابت شدن نمره چشم در یکسال گذشته 3- ضخامت کافی برای قرنیه بعد از عکس برداری 4- نداشتن قوز قرنیه 5- عدم حاملگی و شیردهی 6- نداشتن بیماری های مانند دیابت، روماتیسم
معاینه کامل ساختمان چشم، اعمال و جراحیهای چشم توسط جراحان مجرب، دیدن ته چشم برای بیماران دیابتی، اعمال زیبایی پلک و بوتاکس، گرفتن فشار چشم، تعیین نمره چشم با دستگاههای کاملا کامپی

جهت آشنایی بیشتر با خدمات ما کلیک کنید
تهران - سعادت آباد - بلوار دریا - پلاک 30
برای دیدن آدرس دقیق کلیک کنید

لنز رنگی

لنز طبی

متخصص چشم